Kursy rysunkowe odbywają się za pomocą technik rysunkowych, akwareli, architektury rysunkowej, przygotowania do egzaminów równolegle do godzin wskazanych poniżej.