Aby przygotować teczkę na kierunok wzornictwo przemyslowe, każdy początkujący projektant musi mieć spektrum kompetencji, umiejętności i technik w rysunku i tworzeniu złożonych kształtów.

Masz do czynienia z problemem przyjęcia do ASP. Wstałeś rano i zadałeś sobie pytanie, dlaczego moja teczka na ASP nie wzbudza we mnie zaufania?

 


Spróbujemy szczegółowo rozwiązać to pytanie za pomocą przykładów, opisów lekcji i wymagań dotyczących teczek dla ASP Wzornictwo.

Od czego powinienem zacząć przygotowywać mojąteczkę?

rysunek studyjny zewnętrzny wygląd przedmiotu

 

Przede wszystkim musimy kompleksowo podejść nie tylko do tworzenia teczki na wzornictwo ASP, a do szkolenia początkującego projektanta, ponieważ przyjęcie nie jest celem. Musisz się nazczyć:

rusunek-dla-teczki-wzornictwa-ASP-Artakademia

 1. Podstawy perspektywy, bez której rysunek prostego sześcianu nie będzie możliwy.
 2. Kolorystyka i praca z kolorami
 3. Znajomość różnych materiałów do rysowania i projektowania
 4. Kreatywność i kompozycja, ujawnienie zadania technicznego w najlepszy sposób za pomocą materiałów graficznych.

Przyjrzyjmy się niektóre z tych punktów szczegółowo. Perspektywę zbadamy za pomocą rysunku sześcianu, konstruując wszystkie jego krawędzi w realistycznej perspektywie, za pomocą linijki zmierzymy jego proporcje. Zadanie to pozwoli w przyszłości korzystać z zestawu narzędzi do pomiaru przedmiotów i przenieść je na papierod budynków do małego pudełka.

Kolorystyka zawsze uzupełnia nasz rysunek osobowością, dlatego użyjemy akwareli i różnych farb, akryli, markerów (Copic) do tworzenia naszych rysunków.

Szczegółowy opis wymagań dotyczących teczek na wzornictwo

 • Wymagania Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie są:
 • Teczki muszą zawierać co najmniej 20 rysunków o wymiarach 50x70 na papierze lub kartonie.
 • Prace te powinny wykazywać zainteresowanie kierunkiem wzornictwa studia przemysłowego, kreatywność, posiadania narzędzi i zdolność do przedstawiania złożonych kształtów oraz ujawniania projektu przedmiotów lub obiektów w zadaniu technicznym, formy przemysłowe.
 • Musimy również pokazać profesjonalne podejście do przenoszenia różnych tekstur na papierze, takich jak drewno lub metal, dużych form ze szkła lub betonu.
 • Różnorodność w teczce jest kluczem do sukcesu, np. rysunki projektowanie aut.
 • Jednak ASP chce zobaczyć zdecydowaną większość rysunków złożonych naturmartwych, zarówno ołówkiem, jak i farbami w formacie 50x70cm.
 • Dla odmiany możemy dodać prace z papieroplastika lub rysunki markerami koncepcji projektowych zarówno maszyn, jak i różnych obrabiarek, urządzeń gospodarstwa domowego, aby pokazać nasze zainteresowanie zawodem i procesem Wzornictwa Przemysłowego w całości.

Szczegóły procesu przyjęcia na wzornictwo ASP

asp kraków wzornictwo

1) Zacznijmy od teczki opisanej powyżej. Maksymalnie do 20 rysunków zostaną przedstawione w teczce. W ten sposób Komisja Egzaminacyjna ocenia chęć kandydata do nauki na kierunek wzornictwa przemysłowego Kraków.

2) Egzamin praktyczny, na którym zostaną podane 2 zadania – jednoz rysunku: kandydat musi ręcznie narysować suchymi materiałami martwą naturę lub inny przedmiot, a także projekt zadania technicznego, który będzie drugą częścią egzaminu.

3) Trzecią ostatnią częścią będzie egzamin ustny z pytaniami o charakterze teoretycznym. Dotyczy to historii projektowania i sztuki, podstaw tworzenia cech konstrukcyjnych obiektów domowych lub produkcyjnych, a także intencji kandydata na temat przyszłego zawodu i specjalizacji.

Maksymalna liczba punktów 150

Minimum 90 punktów (minimum 30 na każdym z etapów)

Terminy składania dokumentów, teczek i rejestracji elektronicznej na Wydział Wzornictwa Przemysłowego w ASP

 • Rejestracja 22.05-5.06
 • Dokumenty są akceptowane od 10-12. 06
 • Dni egzaminów od 17.06 do 5.07
 • Wyniki egzaminów są publikowane 10.07

Na co zwraca uwagę Komisja Egzaminacyjna Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP?

blank

Przykładowa teczka ASP nie zawsze może mieć duży wpływ na decyzję o przyjęciu się na kurs rysunku Kraków. W ASP, jak opisano w poprzednim akapicie, 3 etapy doboru, na których istnieje wiele różnych typów zadań.

Ponieważ każdy z etapów musi przynieść co najmniej 30 punktów, w konsekwencji musimy zwrócić uwagę zarówno na zajęcia z historii projektowania i sztuki, ponieważ jest to co najmniej podstawą egzaminu ustnego, jak i przygotowanie teczki o co najmniej 20 rysunków z pełnią i różnorodnością materiałów: ołówek, akwarela, akryl, być może projekty z papieru, a także praktyczne umiejętności rysowania,  ponieważ mamy prawdziwy egzamin z 4 godzinnym zadaniem na rysunek martwej natury, na którym nie ma czasu na przemyślenia.

Podsumowując, warto zauważyć, że pracownia Artakademii przygotowuje zarówno teczki do przyjęcia wraz z naszymi studentami, jak i szkoli rysunek odręcznie za pomocą kompletnego zestawu narzędzi, takich jak sześcian, kula dla perspektywy, cylinder do zrozumienia elips, przyda się podczas rysowaniafiliżanek, kubków i tym podobnych przedmiotów martwej natury, draperii, tkanin.

Muszę cię ostrzec przed użyciem takiego narzędzia do przechowywania rysunków jako tuba. Rysunek w której faktycznie psujetsa przyszłe zdjęcia przeznaczone do teczki i dosłownie je zgina. Oznacza to, że po rurce nie będziesz mógł fotografować, wyrównywać, wieszać, pokazywać komisji egzaminacyjnej wszystkiego, co narysowałeś normalnie.

Dowiedz się więcej o kursie wzornictwa studia asp Artakademia tutaj:

Wzornictwo przemysłowe ASP – kurs