Rysowanie martwej natury ołówkiem w wyniku przygotowania do egzaminów na architekturę oraz na wydziały malarstwa. Lekcje odbywają się w formie 4-godzinnych lekcji mistrzowskich, podczas których każdy rozpoczyna się i kończy jeden projekt w celu pełnej symulacji procesu egzaminacyjnego.