Usługi projektowe – to opracowanie indywidualnego schematycznego, architektonicznego i roboczego projektu domu lub obiektu komercyjnego (biuro, centrum handlowe, kvorking, siłownia, sauna, itp.) Dodatkowo obejmuje to nadzór autorski – pełną kontrolę nad procesem prac remontowo-budowlanych, a także usługi towarzyszące: projektowanie krajobrazu, pracę z podwykonawcami, sporządzanie kosztorysów, uzupełnianie mebli itp. Oferujemy zarówno tworzenie projektów architektonicznych „pod klucz”, jak i każdą z tych usług, lub potrzebny fragment projektu osobno.

Jeśli Twoi pracownicy potrzebują szkolenia, możemy przeprowadzić kurs rysunku architektonicznego w Krakowie.

Projektowanie architektoniczne

Projektowanie architektoniczne – usługa, którą najlepiej powierzyć profesjonalistom. Nasi specjaliści wiedzą jak stworzyć projekt, którego realizacja będzie wymagała minimalnych nakładów finansowych i czasowych. Projektujemy w taki sposób, aby klienci mogli znacznie obniżyć koszty budowy i dalszej eksploatacji lokalu.

USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

Projekt architektoniczny

Projekt architektoniczny budynku mieszkalnego jest inżynierską realizacją idei architekta. Na tym etapie opracowujemy komplet dokumentów, które są potrzebne do zatwierdzenia przez urzędy i służby państwowe. Podstawą do opracowania projektu architektonicznego jest projekt koncepcyjny.

Przy tworzeniu projektu architektonicznego domu prywatnego brane są pod uwagę wymagania społeczne, środowiskowe, funkcjonalne, higieniczne, inżynieryjne, przeciwpożarowe i inne dla przyszłego budynku. Jest to starannie opracowane rozwiązanie, które uwzględnia cechy konstrukcyjne obiektu, ale bez dopracowywania szczegółów. Do budowy będzie wymagał dopracowania obliczeń i szczegółów inżynierskich, co ma miejsce na etapie projektu roboczego.

Zamówienie projektu architektonicznego domu powinno, przede wszystkim, dla jego koordynacji z lokalnymi służbami państwowymi.

Projekt architektoniczny domu wiejskiego lub miejskiego, a także lokali użytkowych obejmuje:

Projektowanie architektoniczne

 • Plan ogólny – schematyczne przedstawienie przyszłej budowy, na którym zaznaczone są wejścia do domu, elementy małej architektury, ciągi komunikacyjne itp. Plan generalny zawiera zestaw rysunków: sytuacyjny i bazowy, czyli schemat wykorzystania działki w trakcie budowy.
 • Wizualizacja 3D domu – tworzona jest w programie komputerowym 3D Max Studio. Umożliwia obejrzenie na monitorze trójwymiarowego obrazu przyszłości domu z każdej strony.
 • Parametry techniczno-ekonomiczne projektu: obejmują powierzchnię domu i działki, kubaturę budynku, liczbę kondygnacji, wysokość obiektu itp.
 • Plany pięter z wyszczególnieniem rozmieszczenia pomieszczeń, otworów drzwiowych i okiennych.
 • Przekroje architektoniczne budynku: obejmują przekroje dachu, podłóg, fundamentów i ścian.
 • Elewacje domu w osiach i w kolorze.
 • Plan dachu.
  Ile kosztuje projekt architektoniczny domu i warunki jego zabudowy
 • Cena projektu architektonicznego domu w naszej firmie jest około 10 dolarów za metr kwadratowy. Koszt usługi może być większy lub mniejszy w zależności od składu i ilości dokumentacji zawartej w projekcie. Wykonanie projektu architektonicznego trwa około 25 dni roboczych.

Projektowanie architektoniczne

Projekt schematyczny

Projekt koncepcyjny domu jest wstępnym etapem projektowania architektonicznego. To właśnie na tym etapie zostaną podjęte ważne decyzje dotyczące wyglądu, konfiguracji i funkcjonalności przyszłego domu.

Opracowanie projektu koncepcyjnego jest procesem twórczym, który można porównać do tworzenia przez artystę szkicu przed przekształceniem go w genialne płótno. Jest to praca przedprojektowa, która jest wykonywana przez specjalistów firmy w ścisłej współpracy z klientem.

Gotowy projekt koncepcyjny zawiera kilka wariantów rzutu kondygnacji, koncepcje fasad i rzutów kondygnacji.

Podstawowy projekt indywidualnego domu mieszkalnego obejmuje:

 1. Usytuowanie domu na działce.
 2. Podczas wykonywania tego zadania konieczne jest przestrzeganie norm budowlanych, a także uwzględnienie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego: w tym celu należy odsunąć się na pewną odległość od granic sąsiednich działek.
 3. Na tym etapie należy również określić orientację elewacji domu zgodnie z kierunkiem stron świata.
 4. Architekt sporządza plan rozmieszczenia budynków gospodarczych i innych budowli na działce w pobliżu domu.

Plany pięter. Obliczono powierzchnię całkowitą i mieszkalną pięter, powierzchnię każdego pomieszczenia. Określa, gdzie umieścić drzwi do pomieszczeń, w jakim kierunku będą się otwierały, ich wielkość, sprawdza, czy meble, sprzęty i wyposażenie nie będą utrudniały swobodnego przejścia. Przy sporządzaniu rzutu kondygnacji uwzględnia się położenie i wielkość ścian nośnych.

Koncepcje elewacji. Obejmuje to rysunki elewacji przyszłego budynku z rozmieszczeniem drzwi, okien, kominów i kanałów wentylacyjnych. Zaznaczono wszystkie elementy architektoniczne elewacji.

Część architektoniczna. Obejmuje to rysunki domu w przekroju pionowym, z zaznaczeniem wysokości dachu i kondygnacji, rozmieszczenia schodów i usytuowania pomieszczeń jedno nad drugim.

 

ZAUFANIE KLIENTA

Dostęp online do postępu prac i dokumentacji
Czas, koszty i inne zobowiązania są ustalone w umowie
Rabat na materiały i meble do 30%.
Roczna gwarancja na prace naprawcze.
Mogą Państwo liczyć na wsparcie BiArch nawet po zakończeniu projektu.

PROFESJONALIZM

106 ukończonych projektów
Architekci z 18-letnim doświadczeniem projektowym
Tworzenie przestrzeni zgodnych z normami ergonomicznymi
Wszystkie projekty są zgodne z przepisami państwowymi
Jesteśmy certyfikowanymi architektami i ponosimy odpowiedzialność prawną za rezultat.

KREATYWNE POMYSŁY

Planowanie eksperymentów
Iluzje optyczne do modelowania przestrzeni
Elementy architektury krajobrazu w dekoracji wnętrz
Nietypowe rozwiązania kolorystyczne i świetlne
Nowoczesne podejście do projektowania wnętrz