Politechnika Krakowska: architektura jako kierunek studiów

Studia architektura Kraków

Aplikujesz na studia na PK w Krakowie? Jest to zdecydowanie dobry wybór! Międzynarodowe wyjazdy, komfortowe akademiki, a nawet stypendia dla najlepszych – wszystko to jest dostępne dla studentów tej współczesnej i renomowanej uczelni, po ukończeniu której nie będziesz miał żadnych problemów w znalezieniu pracy.

Politechnika w Krakowie oferuje kilkadziesiąt ciekawych i aktualnych kierunków studiów, w tym dla obcokrajowców. Jednymi z najbardziej prestiżowych są studia na kierunku architektura. Nie dziwi zatem fakt, że na kierunek architektura rekrutacja na Politechnice Krakowskiej przebiega w sposób odmienny od pozostałych.

Rekrutacja na kierunek architektury na Politechnice Krakowskiej: podstawowe wymagania

Jak dostać się na studia z architektury w Krakowie? Rekrutacja na architekturę na Politechnice Krakowskiej przebiega na zasadzie przejrzystych, ale bardzo restrykcyjnych zasad. Przede wszystkim, jeśli zdecydujesz się studiować architekturę w Krakowie, nie możesz dokonać rekrutacji na PK na inne kierunki. Decydującymi o wynikach rekrutacji na PK będą punkty na studia. Workshop Art Nasz Kurs rysunku w Krakówie umie liczyć punkty egzaminy.

Progi punktowe na Politechnice Krakowskiej

O wpisaniu na listę studentów PK w Krakowie decyduje liczba uzyskanych punktów przez osobę rekrutującą się na studia. Przede wszystkim chodzi oczywiście o to, na ile punktów jest matura z matematyki oraz na ile punktów jest matura z polskiego zdawana przez osobę rekrutowaną. Jeśli nie uzyskałeś maksymalnej ilości punktów na maturze – nie stresuj się! Politechnika w Krakowie wprowadziła dodatkowe egzaminy dla osób chętnych studiować na Wydziale Architektury w PK.

Matura a rekrutacja na Politechnice Krakowskiej

Jakie przedmioty na architekturę

Jak liczy się punkty na studia? Punkty na studia kalkulator obowiązkowo uwzględnia liczbę punktów uzyskanych przez osobę rekrutowaną podczas matury. Dla studentów, zamierzających studiować architekturę w Krakowie, przewidziana jest możliwość zdawania różnych egzaminów maturalnych. Architektura krajobrazu i architektura wnętrz studia co zdawać na maturze?

 • Architektura (studia w języku polskim): język ojczysty + matematyka + historia/ historia sztuki i kultury/fizyka/historia sztuki/fizyka i astronomia/geografia/wiedza o społeczeństwie;
 • Architektura (studia w języku angielskim): język ojczysty + matematyka + historia/ historia sztuki i kultury/fizyka/historia sztuki/fizyka i astronomia/geografia/wiedza o społeczeństwie;
 • Architektura krajobrazu: język ojczysty + matematyka.

Jak liczyć punkty na studia? Jeśli decydujesz się na naukę na Wydziale Architektury, wówczas pamiętaj, że komisja rekrutacyjna będzie posługiwać się innym przelicznikiem maturalnym, niż podczas obliczania punktów z matury i dodatkowych punktów na inne kierunki.

Kierunek Architektura - studia architektura wymagania

Dopuszczenie do studiów z architektury przewiduje zdanie egzaminów dodatkowych. Punkty na maturze i inne punkty dla aplikujących na kierunek architektura obliczane są za pomocą poniższego wzoru:

W = R1 + R2 +

R1 – wyniki rysowania z natury (maksymalnie 100 punktów);

R2 – wyniki rysowania z wyobraźni (maksymalnie 100 punktów);

P1 – wyniki egzaminu z języka polskiego.

P2 -  wyniki egzaminu z historii/historii sztuki i kultury/historii sztuki/fizyki/fizyki i astronomii/geografii/wiedzy o społeczeństwie

P3 - wyniki egzaminu z matematyki.

Teraz pokażemy na konkretnym przykładzie jak przebiega obliczanie punktów na studia na kierunek architektura.

Przede wszystkim pamiętaj, że wyniki matury z przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym są liczone inaczej:

 • Na poziomie podstawowym: wynik (%) x 1 (maks. 100 punktów)
 • Na poziomie rozszerzonym: wynik (%) x 1 (mak. 200 punktów).

Załóżmy, że zdałeś język polski na poziomie rozszerzonym na 90%, matematykę na 70%, a dodatkowych przedmiotów na maturze w ogóle nie zdawałeś. Z kolei na egzaminach z architektura rysunek otrzymałeś R1 – 60 punktów, a R2 – 70 punktów. Jak obliczyć punkty na studia w takim przypadku?

W = R1 + R2 +  = 60+70+ =171,6 punkt

Progi na Politechnice Krakowskiej zaczynają się od 160 punktów, a Ty otrzymałeś 171,6 punkt. Jest zatem wysoce prawdopodobne, że dostaniesz się na studia.

Kierunek Architektura krajobrazu

Jeśli zamierzasz studiować architekturę krajobrazu, odpowiedź na pytanie co zdawać na maturze będzie prosta: język polski i jeden z przedmiotów do wyboru (historia/historia sztuki i kultury/historia sztuki/fizyka/fizyka i astronomia/geografia/wiedza o społeczeństwie, perspektywa rysunek, egzamin z rysunku. Na Politechnice Krakowskiej wyniki rekrutacji na ten kierunek będą liczone za pomocą poniższego wzoru:

W = Po+

Jak liczy się punkty na studia w tym przypadku?

P1 – wyniki egzaminu z języka polskiego.

P2 - wyniki egzaminu z matematyki.

Po – ocena portfolio (maksymalnie 100 punktów)

 

Załóżmy, że zdałeś język polski na poziomie rozszerzonym na 95%, matematykę na poziomie podstawowym również na 80%,  z kolei za portfolio otrzymałeś 80 punktów. Jak obliczyć punkty na studia w takim przypadku?

W = 80+=147,5

Masz dobry wynik (minimalny próg punktowy na ten kierunek wynosi 135 punktów). Jest zatem wysoce prawdopodobne, że dostaniesz się na studia.

Zatem jeśli masz słabe wyniki z matury, możesz pokonać progi na PK), jeśli dobrze zdasz egzamin architektura.

Dodatkowe punkty dla ubiegających się o dostanie się na studia z architektury w Krakowie

Egzamin z rysunku

Są również dodatkowe możliwości zwiększenia liczby własnych punktów dla tych, którzy chcą studiować na Politechnice Krakowskiej. Twoje szanse na studia na WA PK zatem zwiększą się, jeśli jesteś:

 • Laureatem lub finalistą stopnia centralnego wybranych olimpiad;
 • Jednym z trzech najlepszych uczestników ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” (dla ubiegających się o dostanie się na architekturę na PK dodawanych jest 100, 60 lub 40 punktów, w zależności od zajętego miejsca).

Punkty na maturze będą sumowane z punktami dodatkowymi oraz wynikami egzaminów, które zdasz bezpośrednio na Politechnice Krakowskiej, są to:

 •  rysunek z natury na podstawie zaprezentowanych elementów kompozycyjnych;
 • rysunek z wyobraźni (rysowana kompozycja powinna mieć charakter architektoniczny).

Dla studentów, zamierzających studiować w języku polskim lub języku angielskim rysunek, wykonany w sposób zgodny z wymaganiami, często jest decydujący w kwestii przyjęcia na studia.

Progi na Politechnice Krakowskiej można łatwiej przekroczyć, jeśli zamierzasz studiować architekturę krajobrazu. Matematyka w architekturze jest ważna, ale nawet źle zdana matematyka + rysunki w portfolio mogą poprawić sytuację. Portfolio powinno zawierać do 15 rysunków formatu A3/A2 z krajobrazem otwartym, roślinnym lub miejskim. Politechnika Krakowska kalkulator dodatkowo dodaje 100 punktów za dobrze wykonane portfolio, a więc warto zadbać nie tylko o to, jakie przedmioty zdawać na maturze, ale i jak ulepszyć swoje kompetencje związane z rysunkiem.

Jak przebiega egzamin na architekturę i w jaki sposób jest oceniany?

Przeanalizowaliśmy, co się liczy na studia na Wydziale Architektury na Politechnice Krakowskiej i możemy z pewnością powiedzieć, że progi na Politechnice Krakowskiej są dość adekwatne i aby dostać się na wymarzony kierunek musisz dobrze zdać podstawowy do studiowania architektury przedmiot, czyli rysowanie. Sumiennie przygotuj się do egzaminu, waży nawet więcej niż spełnienie wymagań maturalnych z matematyki. Nie podejmiesz studiow po rozszerzonej geografii, jeśli dobrze nie narysujesz rysunku z pamięci i natury. Ocena rysunków, które liczą się w progach Politechniki, dokonywana jest na podstawie poniższej skali:

Architektura studia wymagania:

 • Ocena 6,0 – punktów: 100;
 • Ocena 5,5 – punktów: 90;
 • Ocena 5,0 – punktów: 80;
 • Ocena 4,5 – punktów: 70;
 • Ocena 4,0 – punktów: 60;
 • Ocena 3,5 – punktów: 50;
 • Ocena 3,0 – punktów: 30;
 • Ocena 2,5 – punktów: 10;
 • Ocena 2,0 – punktów: 0.

Liczenie punktów na studia odbywa się wyłącznie dla tych osób rekrutowanych, które podczas egzaminu otrzymają ocenę 3 lub więcej.

Zadaj sobie pytanie, co trzeba zdawać na maturze, aby uzyskać naprawdę wysokie punkty - wybieraj przedmiot dodatkowy bardzo starannie. Przygotuj się do egzaminów i w momencie, gdy otworzysz kalkulator punktów na studia, już nie będziesz się stresować, bo po wprowadzeniu swoich punktów otrzymasz naprawdę satysfakcjonujące wyniki. Uważaj na to, co naprawdę liczy się na studia z architektury i już niedługo podejmiesz naukę na jednym z najlepszych kierunków Politechniki Krakowskiej.

Jak przebiega proces rekrutacji

Twoja rekrutacja na Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej będzie przebiegać w kilka etapach:

 1. Dokonujesz rejestracji na architekturę na Politechnice Krakowskiej online (na stronie https://rekrutacja.pk.edu.pl
 2. Wnosisz opłatę (termin płatności zostaje podany w harmonogramie rekrutacyjnym) za proces rekrutacyjny na kierunek Architektura na PK;
 3. Zapoznajesz się z listą przyjętych na Politechnikę Krakowską;
 4. Dostarczasz dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej;
 5. Zostajesz wpisany na listę studentów  Wydziału Architektury PK;
 6. Rozpoczynasz naukę na PK w dniu 1 października.

Studiowanie architektury w szkołe rysunku Krakówa – to ciekawa i niezapomniana przygoda! Życzymy zatem, by Twoja rekrutacja na Politechnikę Krakowską przebiegła łatwo i pomyślnie!

 Masz dobry wynik (minimalny próg punktowy na ten kierunek wynosi 135 punktów).

Więcej o kursach rysunku architektonicznego w Krakówie.

Lekcje rysunku Kraków

Kursy na przyjęcie na wydział "architektura krajobrazu rysunek" tut

Opis rekrutacji na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej