Egzamin z rysunku wstępne na Politechnikę Krakowską (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, poł. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) – popularna uczelnia o profilu technicznym w Polsce. Został założony w 1946 roku. Absolwenci uczelni znajdują się w pierwszej dziesiątce najlepiej opłacanych absolwentów uczelni technicznych w Polsce. Poniżej dowiesz się, jak się przygotować  do egzaminów na architekturę

[TOC]


politechnika-krakowska

Daty egzaminu na przyjęcie, kierunek Architektura24.06 i 25.06 o 8 rano.

Pierwszy dzień egzaminu będzie poświęcony rysowaniu różnych geometrycznych lub złożonych przedmiotów – martwa natura ze sześcianem,kulą, cylindrem, równoległościanem. Zadanie to potrwa maksymalnie 4 godziny, w których każdy w formacie 50x70 powinien narysować geometrycznie realistyczne kształty za pomocą ołówka i klasycznejkreski.

Drugi dzień będzie poświęcony rysunkowi fasad budynków, historycznych lub współczesnych. Oto przykłady zadań architektury PK w różnych latach. Celem egzaminu jest uwolnienie potencjału przychodzącego, znajomość perspektywy, kompozycji, budowa budynków architektonicznych na arkuszu (50x70cm). Rysunek wykonuje się suchymi materiałami, często ołówkiem lub węglem.

Rejestracja online na egzamin trwa od 10.06 do 18.06, a wyniki egzaminów zostaną ogłoszone po 2.07.

Wymagania dotyczące kandydatów:

Niezależnie od całego procesu wypełniania formularza online i niezbędnych informacji wskazanych w procedurze składania formularza egzaminacyjnego, oryginały dokumentów i rysunków oraz ich kopie na papierze należy przesłać na adres biura rejestracji wskazanego na stronie internetowej. Dodatkowo, skany i zdjęcia (w formacie PDF lub JPG) będą musiały zostać wysłane na adres e-mail: bwm@pk.edu.pl

 1. List motywacyjny (w imieniu Dziekana Wydziału Architektury)
 2. Własnoręcznie napisane potwierdzenie z podpisem kandydata, poświadczające, że wszystkie rysunki zostały stworzone przez niego.
 3. Teczka składająca się z następującego:
 • 2 rysunki z ręki martwej natury w dowolnej technice, reprezentujące kompozycję podstawowych elementów, takich jak sześcian, cylinder, piramida, stożek, pryzmat.Rozmiar papieru B2 (50x70cm)
 • 1 rysunek lub malowanie farbami martwej natury w dowolnej technice – rozmiar B2
 • 2 rysunki znanych budynków architektonicznych –rozmiar B2
 • 1 rysunek suchymi materiałami ulicy, zaułka, zespołu budynków.
 • 3 zdjęcia poświęcone architekturze w dowolnym formacie
 • 3 rysunki w dowolnej technice (w tym grafiki komputerowej, kreskówki) na dowolny temat w dowolnym formacie.

Co zdawać na maturze pokaże nasz pełny materiał na temat procesu rekrutacji.

Wstępujdo Politechniki Krakowskiej na kierunek – architektura krajobrazu

Ten wydział nie wymaga fizycznego lub ustnego egzaminu, w jakiejkolwiek formie. Dobór odbywa się poprzez wybór najlepszych teczek, a także potwierdzenie złożenia świadectwa dojrzałości, w którym zostanie określony poziom znajomości matematyki i języka ojczystego.

Wymagania dotyczące teczekdla przyjęcianaStopień 1 kierunku architektury krajobrazu:

Łączna liczba prac 10-15. Wielkość prac A2 (5 rysunków), A3 (10-15 rysunków) ujawnia zdolność kandydata do narysowania w realistyczny sposób miasta, otwartego terenu, a także roślinności.

Wszystkie rysunki powinny być tworzone osobiście suchymi materiałami, ołówkiem na papierze do kreślenia lub rysowania. Zostanie wymagane potwierdzenie w formieprawdziwych prac lub zdjęć.

Portfolio może być uzupełnione obrazami, które nie dotyczą tematu, którego maksymalny rozmiar nie powinien przekraczać formatu A3.

Szczegółowy opis wypełniania zeczki z tematami prac:

 • Drzewa z i bez liści
 • Rysowanie różnych gatunków roślinności, igieł i liści
 • Drzewiaste nasadzenia z krzewami razem
 • Przeprawy rzeczne i mosty wraz z roślinnością po bokach
 • Ulica z wyraźnymi zielonymi masami roślinności
 • Budynek mieszkalny i jego krajobraz
 • Futurystyczny krajobraz
 • Autostrada z zielonymi krzewami

Terminy rozpatrywania teczki od 1.07 do 12.07, a wyniki zostaną ogłoszone 16.07 zwykle po obiedzie.

Aby wziąć udział w rundzie kwalifikacyjnej, należy utworzyć porządnąteczkę z pracami, w tym

Politechnika Warszawska – uczelnia z doświadczeniem dwóch wieków

politechnika-warszawska

Informacje ogólne.

Politechnika Warszawska jest najstarszą polską uczelnią. Od ponad 180 lat kształci pokolenie inżynierów, przyczyniając się do rozwoju nauk technicznych.

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Rejestracja na proces egzaminacyjny trwa od 6 maja do 27 maja 2019

Każdy wnioskodawca tworzy na swojej stronie internetowej swoje osobiste konto kandydata (PCA), które będzie wykorzystywane do dostarczania informacji i danych.

Wygodny kalkulator punktów na studia do użytku i głębsze zrozumienie procesu wchodzenia na wydziały architektury, projektowania wnetrz, architektura krajobrazu.

Etap 1

3 czerwca 2019 r. Kandydaci otrzymają zadania egzaminacyjne na swoje indywidualne konto utworzone podczas procesu rejestracji.

7 czerwca 2019 r. – kandydaci muszą przesłać samodzielnie rozwiązane zadanie egzaminacyjne otrzymane 3 czerwca 2019 r.za pośrednictwem swoich indywidualnych kont. Zwykle są to 2 rysunki na różne tematy, które należy ukończyć w ciągu 90 minut.

W pierwszym etapie kandydat może otrzymać do 60 punktów za przedstawione rozwiązanie problemu egzaminacyjnego.

18 czerwca 2019 r:

 - każdy z kandydatów otrzyma następujące informacje i dane na swoje osobiste konto kandydata:

- liczba punktów uzyskanych po 1 etapie

- informacje o przyjęciu lub niedopuszczeniu do etapu 2 (zostanie zaakceptowanych 50 kandydatów)

Etap 2

24-28 czerwca 2019 r. – indywidualne spotkania kwalifikacyjne odbędą się z kandydatami, osobiście lub online (Skype).

Każdy kandydat może otrzymać do 40 punktów w fazie 2.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w fazach 1 i 2, nie przekracza 100.

3 lipca 2019 r.:

 - każdy z kandydatów otrzyma następujące informacje i dane na swoje osobiste konto kandydata (PCA):

- liczba punktów uzyskanych po 1 i 2 etapie

9 września 2019 r.

- lista rejestracyjna zostanie oficjalnie przedstawiona po sprawdzeniu odpowiednio dostarczonych dokumentów

rekrutacija-architektura-PK

Rekrutacija na widzial architektury PK