Jak narysować czaszkę?

Home » Blog » Jak narysować czaszkę?

Jak narysować czaszkę krok po kroku?

Zacznijmy od ostrzeżenia. W przypadku, gdy Twój poziom rysunku nie jest wystarczający do samodzielnego studiowania pytania Jak narysować czaszkę, powinieneś zwrócić się do naszych kursów rysunku w Krakowie lub w formie samouczków online.

Widok czaszki z boku. Obie części czaszki - czaszka i szkielet twarzowy - pełnią różne funkcje: czaszka służy przede wszystkim do ochrony mózgu, osłaniając go i ukrywając przed światem zewnętrznym, natomiast szkielet twarzowy tworzy podporę, która wyrównuje i podtrzymuje twarz od wewnątrz.

W przypadku czaszki, rysunek tworzymy krok po kroku zaczynając od zbudowania prostej formy w postaci opracowania, podstawowych wymiarów i proporcji, kompozycji w arkuszu, po zaznaczeniu szczegółów, oczodołów, szczęki, szczeliny zębów i nosa, kości policzkowych, najbardziej charakterystycznych części obiektu. Rysowanie krok po kroku pozwala uniknąć błędów i niechcianych przeróbek całego rysunku w późniejszym czasie.

Przegląd kości i struktury czaszki

jak narysować czaszkę ołówkiem

Dwie największe części czaszki rozróżnia się w zależności od ich funkcji: czaszkę (neurocranium) i szkielet twarzowy (cranium faciale lub splanchnocranium).

Puszka czaszkowa to jajowata kapsuła, która otacza mózg, której "spiczasty" koniec znajduje się na czole, a szeroki płaski koniec na potylicy. Pionowa "oś" owalu jest skośna i przechodzi przez łuk nadgnykowy i przewód słuchowy zewnętrzny, obejmuje obszary od czoła do ciemieniowego, potylicy i podstawy czaszki.

Natomiast szkielet twarzoczaszki, który stanowi wewnętrzną podporę twarzy (z wyjątkiem niektórych kości służących do obsługi wewnętrznej), tworzy pionową płaszczyznę ograniczoną od góry łukiem nadoczodołowym, od dołu wyrostkiem żuchwowym, a od tyłu dołem żuchwowym.

Aby dać Ci wyobrażenie o strukturze czaszki, akademickie kursy rysunku w Krakowie  podają tutaj listę 29 kości, które ją tworzą, ale nie będziemy ich omawiać bardziej szczegółowo:

jak narysować czaszkę ołówkiem

 • Części i budowa czaszki (cranium)
 • Puszka czaszkowa (neurocranium):
 • Jedna kość czołowa (os frontale).
 • Dwie kości ciemieniowe (ossa parietalia)
 • Dwie kości skroniowe (ossa temporalia)
 • Jedna kość potyliczna (os occipital)
 • Jedna główna kość gnykowa (os sphenoidale)
 • Szkielet twarzowy (cranium faciale):
 • Kość kratowata (os ethmoidale)
 • Kości nosowe (ossa nasalia)
 • Dwie kości łzowe (ossa lacrimalia)
 • Dwie dolne konchy nosowe (conchae nasales inferiores)
 • Coulomb (vomer)
 • Kości policzkowe (ossa zygomatica)
 • Dwie kości zębów podniebiennych (ossa palatina)
 • Dwie kości szczęki (maxillae)
 • Szczęka dolna (mandibula)
 • Sześć kości (młoteczek, siekacz, strzemiączko)
 • Jedna kość gnykowa (os hyoides)

Skrzynka czaszkowa

Patrząc z boku, czyli w pozycji bocznej (norma lateralis), kość skroniowa zajmuje pozycję centralną, stykając się z pionowymi powierzchniami kości ciemieniowej powyżej, zapadniętą kością klinową z przodu, kością potyliczną z tyłu i obejmując od dołu przewód słuchowy zewnętrzny.

Za nim znajduje się wyrostek sutkowaty (processus mastoideus), który wystaje ku dołowi. Bezpośrednio przed przewodem słuchowym zewnętrznym znajduje się wgłębienie, które tworzy dół żuchwowy i kłykieć żuchwy; powyżej tej struktury znajduje się poziomy wyrostek jarzmowy, sięgający do kości jarzmowej. Wypukła część ciemieniowa wznosi się aż do linii skroniowej.

Patrząc od przodu, główne miejsce zajmuje kość czołowa, której gładka wypukłość opada ku dołowi i kończy się na łuku nadoczodołowym, obejmując dużą część oczodołów i przylegając do kości nosowej i jarzmowej.

Dwa guzki czołowe (początkowe centra kostnienia, które nie zrastają się aż do wieku młodzieńczego) wystają z przednio-bocznej części zaokrąglonej części powierzchni czoła. Przejście pomiędzy ciemieniową i boczną częścią czaszki jest ważne dla prawidłowej identyfikacji plastyki i jest tworzone przez kość ciemieniową (tuber parietale), również jeden z pierwotnych ośrodków kostnienia.

Uważnie przejrzyj powyższe rysunki i schematy, aby lepiej zrozumieć budowę czaszki.
Szkielet twarzy

Jako akademicka pracownia rysunku, postaramy się w tej części mówić krótko, ponieważ będziemy musieli do tego wrócić później.

jak narysować czaszkę

Zewnętrzne krawędzie gałek ocznych: dwie prostokątne piramidalne gałki oczne wnikają głęboko w czaszkę, a "wierzchołki" piramid schodzą się ze sobą. Widoczny kontur gałek ocznych przypomina zaokrąglony równoległobok - nie owal czy koło! Dolne i górne krawędzie gałek ocznych są równoległe do siebie i rozciągają się od zewnątrz ku dołowi. Dla prawidłowej plastyki należy pamiętać, że kąciki gałek ocznych nie znajdują się w płaszczyźnie ściśle czołowej, lecz odchodzą nieco do tyłu i na boki. Górne krawędzie są pionowe w stosunku do dolnych.

Kości jamy nosowej: Tkanki miękkie nosa (tkanka łączna i chrząstki) zwężają szeroki, kostny otwór w kształcie gruszki do dwóch widocznych nozdrzy. Pionowa kostno-chrzęstna ściana dzieląca (przegroda nosowa, septum nasil) znajduje się w centrum jamy nosowej, dzieląc ją na dwie części. Chrząstka przegrody nosowej posiada ważne miejsce przyczepu w postaci ostium nosowego przedniego (spina nasalis anterior).

Szczęka. Obejmuje górną i dolną szczękę, ważną część twarzy. To właśnie te części są w głównej mierze odpowiedzialne za zmianę proporcji głowy dziecka i dorosłego. Szczęka górna (maxilla) wznosi się z panewki szczęki do kości czołowej, nosowej i łzowej, otacza jamę nosową poniżej i po bokach oraz łączy się z kośćmi jarzmowymi. Wyrostek czołowy szczęki górnej (processus frontalis) przenosi część sił wywieranych podczas żucia na kość czołową, a wyrostek zygomatyczny (processus zygomaticus) odpowiednio na kość jarzmową.

Żuchwa (mandibula) jest jednoczęściową kością w kształcie podkowy. Jego pozioma powierzchnia mieści dół żuchwowy, a pionowa część wznosi się pod kątem ku górze, tworząc w górnej części rozwidlenie, w którym znajdują się wyrostek rylcowaty i głowa żuchwy (odpowiednio: processus muscularis i capitulum mandibulae). Głowa żuchwy wspiera wyrostek kłykciowy, który łączy się z dołem żuchwowym u podstawy czaszki, przed otworem słuchowym zewnętrznym (staw szczękowy). Wyraźna wypukłość podbródka (trigonum mentale) jest charakterystyczną cechą współczesnych ludzi, zwłaszcza pochodzenia europejskiego.

Jak w prosty sposób narysować czaszkę?

jak narysować czaszkę

 

Więcej informacji o naszych kursach:

blank

blank

AKT – KURS RYSUNKU

Jak narysować kiść ręki?

Jak narysować stopy | Szkoła rysunku Artakademia

https://artakademia.com/kursy-rysunku-i-malarstwa/jak-narysowac-karykature

Jak narysować draperię?

Jak rysować gwasz | Kurs rysunku Kraków Artakademia

Kurs rysunku realistycznego

Kurs rysunku realistycznego

Zajęcia plastyczne Kraków opis zajęć plastycznych, technik rysowania oraz malowania farbami i ołówkami w naszej szkole rysunku.

Zajęcia plastyczne Kraków

Jak narysować ostrosłup - chcą nauczyć się rysować ostrosłup ołówkiem, poprawnie narysować dany obiekt geometryczny w perspektywie, chcą odpowiedzieć na pytanie, jak narysować ostrosłup, aby stworzyć doskonałą teczkę na przyjęcie na Politechnikę Krakowską. Otwórz nasz materiał, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje

Jak narysować ostrosłup