Jak narysować elipsę

Home » Blog » Jak narysować elipsę

5/5 - (8 votes)

Jak narysować okrąg elipsy w perspektywie

Ci, którzy studiują w szkołach artystycznych i innych instytucjach edukacyjnych związanych ze sztukami wizualnymi, wiedzą z pierwszej ręki, jak trudno rysować martwe natury z obiektami geometrycznymi na kursie rysunku Artakademie Kraków – cylindry, stożki, kule. Najtrudniejsze jest narysować ich koła obrócone pod różnymi kątami w perspektywie.

Tak więc w tym artykule dowiesz się, jak poprawnie z geometrycznego punktu widzenia narysować elipsę (koło) obróconą w perspektywie.

Jak elipsa (koło) wygląda w perspektywie

Pamiętaj: widoczna okrągła część obiektu, obróconego w perspektywie, wizualnie staje się elipsą. Nie spłaszczonym kołem, nie owalem, tylko elipsą.

Co to jest elipsa, możesz spojrzeć na szkolny kurs geometrii. Dla artysty jednak ważne jest, aby pamiętać o jej głównych cechach – symetryczności względem dwóch prostopadłych do siebie osi i krawędziach zaokrąglonych w promieniu. To jest elipsa – figura absolutnie symetryczna.

Jak narysować owal

Istnieje taka teoria o różnych połówkach koła, które jest obrócone pod kątem w perspektywie. Jest opowiadana zarówno na kursach rysunku w Krakowie, jak i w Internecie. Często jednak jest źle interpretowana, co prowadzi do nieporozumień i pomyłek.

Na przykład okrągły kubek, widok z góry.

Kiedy obracamy go pod kątem, z góry widzimy okrąg w perspektywie zwany elipsą.

Pamiętaj raz na zawsze: bez względu na to, jak obrócimy ten kubek, jego wierzchołek pozostanie elipsą.

Jak narysować okrąg w perspektywie z jednym punktem zbiegu

Zacznijmy od kwadratu, do którego wpisujemy okrąg. W środku przecięcia przekątnych kwadratu znajduje się środek koła. Również przez środek przechodzą osie koła, są prostopadłe do siebie.

W miejscu, w którym osie koła stykają się z kwadratem, znajdują się punkty styku koła z kwadratem. Dlatego ważne jest, aby nałożyć osie koła ołówkiem. Narysujmy ten sam kwadrat w perspektywie jednopunktowej. Na przecięciu jego przekątnych znajduje się środek koła. Przez ten środek przechodzą osie koła.

Możesz zwrócić uwagę: oś przesunęła się, a połówki koła są nie równe. Najbliższa połowa koła jest większa, druga połowa jest mniejsza.

Jednak elipsa jest symetryczna. Oznacza to, że ma obie połówki równe względem osi. Aby znaleźć oś elipsy, podziel pionową oś koła na pół i narysuj kolejną oś przez znaleziony punkt. Widzimy, że ta linia nie zbiega się z osią koła.

Rysowanie elipsy w perspektywi

Teraz możesz narysować elipsę. Spraw, żeby wyglądała symetrycznie względem znalezionych osi i narysuj ją, przechodząc przez punkty dotykowe.

Jak widać, wszystko nie jest trudne. Jednak myśl o różnych połówkach koła nie daje spokoju, uniemożliwia narysowanie elipsy równej i geometrycznie poprawnej. To prawda, że nie każdy może narysować gładką elipsę za pierwszym razem, więc nie denerwuj się, jeśli się nie udaje. Najważniejsze jest to, że malujesz go odpowiednim podejściem.

 

Powstaje pytanie: dlaczego więc rysować tyle linii, zarysować kwadrat z osiami koła i przekątnymi? Po co to wszystko komplikować? Załóżmy, że rysujemy cukiernicę z pokrywką na górze. Pokrywka ma uchwyt w środku. Kiedy patrzymy na to pod kątem, uchwyt przesunie się wizualnie, to znaczy będzie umieszczony w środku koła. Jak się dowiedzieliśmy środek koła znajduje się na przecięciu przekątnych, to znaczy z przesunięciem względem środka elipsy.

Jak wpisać koła do ścian sześcianu

To magiczne ćwiczenie pomoże Ci nauczyć się rysować elipsy w dowolnych obrotach w dowolnej perspektywie. Rysujemy sześcian i rysujemy koła w jego ścianach.

Górna granica: Jak narysować elipsę że wzoru

Rysujemy sześcian, w tym niewidoczne osie, a na górnej powierzchni rysujemy przekątne i osie.

Znaleźliśmy cztery punkty dotykowe. Mała oś elipsy znajduje się ściśle pionowo. Duża jest do niej prostopadła.

Elipsa w rzucie izometrycznym

W podobny sposób wpisujemy okrąg w przednią ścianę. Przekątne, linia środkowa, punkty dotykowe. Zarysowujemy elipsę, przechodząc przez punkty dotykowe i symetrycznie względem osi.

W ten sam sposób wpisujemy okrąg w ostatnią ścianę.

A co najważniejsze: musisz zrozumieć, że rysunek nie jest nauką ścisłą, nie geometrią. I nie musisz przestrzegać milimetrów, wymazywać wszystkiego i rysować ponownie, jeśli coś nie pasuje geometrycznie. Zadaniem artysty nie jest dokładne rysowanie geometryczne, ale upewnienie się, że jego rysunek jest przekonujący. Jest to szczególnie aktualnie, jeśli chodzi o geometrycznie poprawne kształty.

Tak więc rysując koła w perspektywie, poprawnie oszacuj kierunek osi elipsy i spróbuj narysować elipsę symetryczną względem tych osi. I nie przestrzegać milimetrów, ponieważ jesteśmy artystami, a to jest kurs rysunku, a nie lekcja geometrii.

W pracowniach rysunku architektonicznego na Politechnice Krakowskiej na egzaminie będzie rysunek martwej natury z figurami geometrycznymi lub z naczyniami. Jeśli nie możesz narysować elipsy za pomocą naszej bezpłatnej lekcji tutaj, napisz w komentarzach lub zadzwoń do nas, aby zapisać się na Kurs Rysunku w Krakowie z najlepszymi nauczycielami.

Jak narysować jajko rysunek Techniczny

Nasze studio przygotowuje artykuł dotyczący rysowania jajka technicznego

Jak narysować owoce - zobaczymy jak narysować owoce na najlepszej lekcji rysunku dla początkujących z naszego warsztatu pt. Jak narysować owoce ołówkiem w martwej naturze

Jak narysować sowę

Sowa nauczyć się rysować ołówkiem na papierze, różne rodzaje i stany zwierzęcia od latającej sowy do siedzenia w dziupli drzewa.

Jak narysować sowę

Jak narysować czaszkę

Rysujemy ołówkiem czaszkę, omawiamy jej budowę, części ludzkiej czaszki, uczymy się cieniować ołówkiem

Jak narysować czaszkę?

 

Jak rysować figury geometryczne

Jak rysować figury geometryczne

Jak rysować architekturę - lekcja rysowania różnych typów budynków, sposoby rysowania ich ołówkiem.

Jak rysować architekturę | Kurs rysunku Kraków

Jak malować pastelami?

Jak malować pastelami?

Jak nauczyć się rysować pryzmat | Kurs rysunku ARTAKADEMIA

Jak rysować portal

Jak narysować portal lub kościół Św. Józefa

Jak narysować litery w perspektywie

7 najbardziej znanych architektów świata, których imiona powinien znać każdy

Jak narysować walec

Jak narysować walec (cylinder)

Jak narysować kapitel

Jak rysować kapitel ołówkiem

Jak narysować stożek ołówkiem

Jak rysować figury przestrzenne

Jak rysować figury przestrzenne

Jak narysować ostrosłup - narysowanie tak prostego obiektu geometrycznego jest dość trudne dla wszystkich uczestników. Konieczne jest poznanie techniki rysowania piramidy, pociągnięć, pracy ze światłem i cieniem, tajników perspektywy i budowania piramidy w perspektywie. Wszystko to można znaleźć tutaj.

Jak narysować ostrosłup